Tag: กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

5 เรื่องเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้อง “กับการกำจัดปลวก”5 เรื่องเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้อง “กับการกำจัดปลวก”

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังมีการสร้างบ้านที่มากมายหลากหลายขึ้น ยิ่งถ้าบ้านไหนถ้ามีอายุยืนมาอย่างยาวนานแล้ว ปัญหาที่จะพบบ่อย ๆ เลยนั้นคือ “ปลวก” อย่างแน่นอน เพราะในประทศไทยปลวกนั้นเป้นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่พบได้ง่ายและมีการกินเซลลูโลสที่มีอยู่ในไม้ ทำให้เรานั้นต้องเจอกับความเสียหายที่หลากหลาย ทำหใหลายคนนั้นจะต้องเจอกับความเสียหายที่หลากหลาย  ดังนั้นจึงบริษัท กำจัดปลวก  ที่ถูกจัดตั้งขึ้นจังจัดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดปลวกให้กับพวกบ้านที่ต้องเจอกับปลวกนั้นเอง แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 เรื่องเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้อง “กับการกำจัดปลวก” ว่าแต่ละคนนั้นจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการ “กำจัดปลวก”  การกำจัดปลวก ทันทีที่เจอไม่ใช่การกำจัดอย่างแท้จริง   เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยมีความคิดในเรื่องของการกำจัดปลวก  นั้นคิดว่าถ้าหากว่าเราเจอปลวกตรงไหน เราสามารถที่จะกำจัดปลวกได้ทันที แต่ในความจริงแล้ว ในการกำจัดปลวกนั้นการที่เราฉีดยาฆ่าปลวก ณ.ตอนนั้นเลยไม่ใช่การกำจัดปลวกอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงแค่การกำจัดปลวกในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งการที่เราฉีดปลวก ณ.ตอนนั้นก็จะเป็นเพียงแค่การกำจัด ณ.ตอนนั้นเท่านั้นนะครับ   ไม่ใช่ว่าสารเคมีทุกชนิดจะสามารถกำจัดปลวก   อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ การกำจัดปลวก