Day: June 22, 2022

ขวดน้ำพลาสติก

ข้อเสียของการใช้ ขวดน้ำพลาสติก ซ้ำกันเป็นเวลานาน ที่ทุกคนควรรู้ข้อเสียของการใช้ ขวดน้ำพลาสติก ซ้ำกันเป็นเวลานาน ที่ทุกคนควรรู้

ขวดน้ำพลาสติก เป็นของใช้ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และบ้านทุกบ้านก็ต้องมีขวดประเภทนี้เอาไว้อยู่แล้ว อย่างเช่นการซื้อน้ำดื่ม หรือน้ำอัดลมมา ก็จะได้ขวดเหล่านี้มาด้วยทุกเสมอ สิ่งที่เราพบเห็นได้บ่อย เกี่ยวกับขวดเหล่านี้ก็คือ มักจะมีการถูกเอามาใช้ซ้ำอยู่บ่อยๆ หลังจากที่เราทานน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มหมด ก็จะเอาขวดมาใช้ประโยชน์ต่อ อย่างเช่นการเอามากรอกน้ำดื่ม เอาไว้ดื่มในบ้าน แบบนี้เป็นต้น แม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ปรกติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไป บางครั้งอาจจะเสี่ยงเกิดอันตรายกับตัวเราด้วยซ้ำ ถ้าหากรู้ไม่เท่าทันปัญหาเหล่านี้ก่อน  ทำไมถึงไม่ควรใช้ ขวดน้ำพลาสติก นานเกินไป  เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความสำคัญ ในการใช้ขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้ อยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิด เมื่อเราใช้ขวดเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  สะสมสิ่งสกปรก คนส่วนใหญ่ที่เอาขวดน้ำเก่ามากรอกน้ำดื่ม เวลาหมดก็จะเอาไปเติมต่อเลย ไม่ได้มีการทำความสะอาดขวดก่อนที่จะนำไปบรรจุใหม่