Day: February 11, 2021

เรียกจิตคนรัก การทำเสน่ห์สายดำ กับเรื่องที่ต้องรู้เรียกจิตคนรัก การทำเสน่ห์สายดำ กับเรื่องที่ต้องรู้

ในหนังในละครนั้นมักจะมีให้เราเห็นบ่อย ๆ นะครับว่าการทำเสน่ห์นั้นมีตั้งแต่มาสมัยโบราณจริง ๆ มีการรับวัฒนธรรมเข้ามาจริง ๆ และเป็นหนึ่งในความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ยังมีด้วยเช่นกันเดียวกัน และเชื่อว่าหลายคนนั้นยังไม่รู้ในเรื่องของการวิธีเรียกจิตคนรัก หรือ การทำเสน่ห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 สายนั้นคือ การทำเสน่ห์สายขาว ที่เป็นการใช้อำนาจพุทธคุณ ทำให้การทำเสน่ห์นั้นเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอันตรายใด ๆ ทั้งตัวผู้ทำและตัวผู้ถูกกระทำแต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเรียกจิตคนรัก อีกหนึ่งวิธีที่เป็นการทำพิธีตรงข้ามกับการทำเสน่ห์สายขาว นั้นก็คือการทำเสน่ห์สายดำ ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ การทำเสน่ห์สายดำคืออะไร ?             อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการทำเสน่ห์สายดำนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นยังไม่รู้นะครับ หรืออาจจะรู้เพียงแต่ไม่รู้ว่านี้คือ การทำเสน่ห์สายดำ ซึ่งการทำเสน่ห์สายดำนั้นจะเป็นการทำเสน่ห์สายดำนั้นจะเป็นการทำเสน่ห์โดยใช้อำนาจของอวคุณหรือการทำพิธีกรรมโดยใช้ของต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องในพิธีกรรมนั้นเอง การทำเสน่ห์สายดำอันตรายหรือไม่